انواع ترکیبات کروم

  شرکت هبی کرومات (HEBEI CHROMATE) در سال 1976 با تولید سالانه بیش از 20،000 تن دی کرومات سدیم یکی از بزرگترین تولید کنندگان...