خدمات ما

فروش داخلی و تحویل درب کارخانه

ارسال نمونه آزمایشگاهی و صنعتی

03

آماده سازی و حمل کالا

02

ثبت درخواست خرید و تایید مشتری

01

تماس با کارشناسان فروش

شرکت صنعتی و بین المللی شایراد تجارت پارس
بهترین کیفیت، سریع ترین خدمات